alfa-podglad

Platforma stabilometryczna – nowoczesne urządzenie do oceny i treningu równowagi na stabilnym podłożu z biofeedbackiem. Umożliwia testowanie i ćwiczenie przy użyciu atrakcyjnych wizualnie gier komputerowych, z których możemy w łatwy sposób uzyskać raporty o postępie pacjenta.

Testy wykonywane na platformie stabilometrycznej:

  • Test stabilometryczny – obiektywnie ocenia równowagę z otwartymi i zamkniętymi oczami – próba Romberga.
  • Test dynamiczny – ocena zdolności kontroli ustawienia ciała w warunkach dynamicznego wychylania środka ciężkości w kierunku wyświetlanych celów.
  • Test dystrybucji obciążeń – ocena dysproporcji w obciążeniu kończyn dolnych.
  • Test Unterbergera – próba oceny sprawności postawy i chodu pacjenta.

Urządzenie takie jest wykorzystywane m.in. w rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej, sportowej, dziecięcej, zaburzeń równowagi o różnym podłożu, reedukacji postawy i równowagi.

gamma-podglad

Platforma dynamograficzna – służy do oceny i treningu koordynacji nerwowo-mięśniowej, dystrybucji obciążenia i równowagi. Platformy takie posiadają testy i ćwiczenia, które wykorzystują atrakcyjne i motywujące gry komputerowe. Wykorzystanie komputera pozwala na bardzo rozwinięte raporty z wykorzystaniem biofeedbacku.

Wszystkie ćwiczenia wykonywane na platformach dynamograficznych posiadają szereg parametrów, które mogą być modyfikowane, aby jak najlepiej dopasować je do indywidualnych potrzeb pacjenta. Oprócz ćwiczeń, platforma pozwala na wykonywanie trzech typów testów:

  • testu kroczenia,
  • multitestu,
  • testu dystrybucji obciążeń.

Urządzenie do oceny dynamograficznej znajduje zastosowanie w rehabilitacji neurologicznej, m.in. w usprawnianiu pacjentów chorych na Parkinsona, Stwardnienie Rozsiane, pacjentów po udarach, po urazach głowy, z dysfunkcjami mięśniowymi oraz w rehabilitacji ortopedycznej i sportowej.

sigma-podglad

Platforma balansowa – nowoczesne urządzenie do oceny i treningu równowagi i propriocepcji na niestabilnym podłożu z wykorzystaniem biofeedbacku. Platforma tego typu umożliwia przeprowadzanie testów oraz ćwiczeń przy użyciu atrakcyjnych wizualnie i motywujących gier komputerowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego oprogramowania, możliwe jest generowanie szczegółowych raportów z przeprowadzonej terapii.

Platforma balansowa umożliwia wykonanie ćwiczeń:

  • w jednej (strzałkowej/czołowej) lub dwóch płaszczyznach,
  • w pozycji siedzącej lub stojącej,
  • jednonóż/obunóż.

Platformę balansową wykorzystuje się m.in. w rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej, sportowej, dziecięcej, do oceny i terapii zaburzeń równowagi na różnym podłożu oraz do wspomagania reedukacji postawy i równowagi pacjenta.

Facebook
Youtube