Stosowany od lat w procesie postępowania fizjoterapeutycznego opór elastyczny w różnej postaci (m.in. taśmy, gumy, rzemienie) to proste, skuteczne i ogólnodostępne rozwiązania pomagające uzyskać wymierne korzyści terapeutyczne. Tego typu rozwiązanie posiada przewagę nad siłownikami mechanicznymi, polegające na zastosowaniu elementów elastycznych, która stawiają stopniowy opór w miarę ich rozciągania, adaptujący się do właściwości biomechanicznych kończyn, których siła wzrasta w miarę przechodzenia od pozycji do pozycji.

Przedstawiamy Państwu linię popularnych urządzeń, które stosują ideę oporu elastycznego w całkowicie odświeżonym, nowoczesnym podejściu.

Ćwiczenia wykorzystują trzy czynniki:

  • im większe rozciągnięcie elastomeru, tym większy jest generowany opór,
  • im szybciej realizowany jest ruch, tym większy opór elastyczny jest aplikowany,
  • wielkość oporu realizowana jest za pomocą różnego rodzaju gum (lub ich zestawień).

Produkty w naszej ofercie umożliwiają pełną kontrolę wielkości oporu poprzez różnicowanie ilości gum przymocowywanych do urządzenia. Ich efektywność wyraża się także możliwością precyzyjnego dozowania ilości powtórzeń ćwiczenia, o określonej wartości obciążenia, w pożądanym zakresie kątowym ruchu. Urządzenia takie pozwalają na realizowanie ćwiczeń w odciążeniu, w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Dzięki oporowi elastycznemu urządzenia oferują ciekawą charakterystykę płynnych ruchów pozbawionych inercji, co odróżnia je od innych urządzeń do ćwiczeń wyposażonych w obciążniki.

 

Charakterystyka oporu wyrażona jest prawem Hooke’a

F=P + (K x L)

F – siła oporu
P – obciążenie wstępne zainstalowanych elastomerów
K – współczynnik elastyczności elastomerów
L – współczynnik wydłużenia elastomerów

reka-guma

Urządzenia z linii oporu elastycznego umożliwiają wykonywanie ćwiczeń o różnej charakterystyce pracy mięśniowej, tj. ćwiczenia koncentryczne, ekscentryczne, pliometryczne, izometryczne. Dodatkowo pozwalają na dowolną regulację obciążenia i prędkości wykonywanego ruchu zapewniając płynność wykonywanego ćwiczenia. Dzięki stosowanemu w tych urządzeniach oprogramowaniu komputerowemu można otrzymać szeroką informację o stanie pacjenta. W oparciu o rejestrowane wartości różnorodnych parametrów biomechanicznych mięśni, takich jak: siła, przyspieszenie, moc czy praca całkowita, można określić jego możliwości funkcjonalne.

Urządzenia AC International East pozwalają także na archiwizację danych, umożliwiając tym samym pełną kontrolę i obiektywną ocenę efektów postępowania fizjoterapeutycznego. Ponadto, wykorzystując określone stanowiska do ćwiczeń,  zachowana zostaje powtarzalność pozycji zarówno w trakcie testów jak i w trakcie terapii wybranych grup mięśniowych. Zaletą tych systemów jest dodatkowo fakt, że umożliwiają one pełną regulację wielkości oporu i reedukację wzorca ruchu w całym jego zakresie z wykorzystaniem informacji zwrotnej (biofeedback’u).

Facebook
Youtube